Glöm inte att lämna in din poströst

Idag, måndag den 17 maj, är sista dagen att lämna in poströsten i styrelsens brevlåda på innergården. Vi uppmanar alla medlemmar att inkomma med en röst!

Frågor rörande motionerna finns att läsa här: http://skonarenpamasthugget.se/stamma-2021/

Har du en fråga, har tappat bort ditt röstkort eller önskar ett nytt för att ändra din röst – vänligen hör av dig till styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se

Grönare tak

Nu är äntligen arbetet med en grönare yta på lågdelstaket ovanför dagis och minihotellet igång. Vår entreprenör Utetjänst kommer först att montera smidesräcket som sitter längs med taket. Etapp 2 är montage av den permanenta trappa som kommer sitta i hörnet mot ingång 33. Etapp 3 är anläggning av de gröna ytorna, landgångar m.m.

Det kommer vara en del ljud från byggnationen och vi tackar på förhand för er förståelse kring detta. Det mest högljudda jobbet kommer att vara när infästning av balkarna sker, detta har vi valt att koncentrera till 3 dagar för att få det arbetet klart. Vi kommer att uppdatera er så fort dessa dagar är fastställda. Ytan beräknas färdigställas innan högsommarn.

Glöm inte bort cykelrensning!

Vår fastighetsskötare har under veckan märkt upp cyklar cykelförråden och vid cykelställen på gården. Använder du cykeln så ber vi dig att själv plocka bort märkningen. Samtliga cyklar som fortfarande är uppmärkta under V.17 kommer att forslas bort.

Cyklar som ej är i brukbart skick (ex. punktering) uppmanas förvaras i eget förråd.

Sökes rösträknare och ordförande till stämman

Vi efterlyser en medlem som har möjlighet att hjälpa till med rösträkning + justering av protokollet samt en medlem som har möjlighet att vara ordförande på ordinarie årsstämman den 18 maj kl.17:00. Som rösträknare är det bra med en viss datorvana. 

Vänligen hör av dig till info@skonarenpamasthugget.se om du skulle ha möjlighet att ställa upp under dagen som rösträknare eller ordförande. 

Sista dagen att skicka in din motion till stämman!

Styrelsen påminner om att idag, 10 april, är sista dagen att skicka en motion till stämman som hålls i maj. 

Samtliga motioner kommer att finnas i kallelsen som delas ut i alla medlemmars brevlådor. Men kommer också att gå och läsa här: http://skonarenpamasthugget.se/stamma-2021/ 

Ge motionen en rubrik och tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården.

Lämna motion till stämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 18 maj. På grund av rådande restriktioner kommer den återigen ske genom poströstning. En formell kallelse med dagordning och röstkort kommer att delas ut i allas postfack senast 2 veckor före stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 10 april.

Ge motionen en rubrik och tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut kommer att finnas med i kallelsen.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 april.