Sökes rösträknare och ordförande till stämman

Vi efterlyser en medlem som har möjlighet att hjälpa till med rösträkning + justering av protokollet samt en medlem som har möjlighet att vara ordförande på ordinarie årsstämman den 18 maj kl.17:00. Som rösträknare är det bra med en viss datorvana. 

Vänligen hör av dig till info@skonarenpamasthugget.se om du skulle ha möjlighet att ställa upp under dagen som rösträknare eller ordförande. 

Sista dagen att skicka in din motion till stämman!

Styrelsen påminner om att idag, 10 april, är sista dagen att skicka en motion till stämman som hålls i maj. 

Samtliga motioner kommer att finnas i kallelsen som delas ut i alla medlemmars brevlådor. Men kommer också att gå och läsa här: http://skonarenpamasthugget.se/stamma-2021/ 

Ge motionen en rubrik och tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården.

Lämna motion till stämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 18 maj. På grund av rådande restriktioner kommer den återigen ske genom poströstning. En formell kallelse med dagordning och röstkort kommer att delas ut i allas postfack senast 2 veckor före stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 10 april.

Ge motionen en rubrik och tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut kommer att finnas med i kallelsen.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 april.

Sopcontainer

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 23-26 mars. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på fredagen den 26/3 kommer den endast vara öppen till kl.12:00).

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Värmereglering – justering!

Energi & Miljöteknik som var här i december kommer nu åter för att göra den sista justeringen av en jämnare värmefördelning mellan lägenheterna. 

De kommer att vara här från 3/3 – 10/3. Alla medlemmar kommer få en avisering i brevlådan  om den dag då de behöver besöka er lägenhet. 

Om ni inte kan vara hemma under aviserad dag, ber vi er att lämna en extranyckel märkt med namn samt adress och lägenhetsnummer i föreningens styrelse brevlåda. Nyckeln lämnas åter i er brevlåda efter utfört arbete.

Glöm inte att rösta till extrastämman!

Pga. rådande restriktioner sker föreningens extrastämma genom poströstning. Samtliga medlemmar har fått kallelse inkl. röstformulär utdelat i brevlådan.
Har du tappat bort ditt formulär eller önskar ett nytt, hör av dig till styrelsen.

Frågor och svar kring bilagorna publiceras löpande på föreningens hemsida under länken: www.skonarenpamasthugget.se/extra-stamma. Här kommer också protokollet från stämman att publiceras måndagen den 25/1. 

Glöm inte lämna in din röst i föreningens brevinkast på innergården.
Sista dagen att lämna rösten är imorgon, söndag den 24/1.